Tag: Mołdawia

Centrum Edukacji Inkluzywnej dla dzieci z Rejonu Leova

W piątek 20 listopada w Sărăţica Nouă (Rejon Leova) otworzyliśmy Centrum Edukacji Inkluzyjnej w lokalnym gimnazjum. Centrum powstało w ramach projektu „Równy dostęp do edukacji” finansowanego przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii. Projekt realizowany jest przez Radę Rejonu Leova w partnerstwie z gimnazjum i lokalną organizacją...

W Kiszyniowie ruszyła Mała Akademia Lokalnego Rozwoju

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zainaugurowało Małą Akademię Rozwoju Lokalnego. Mała Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl 4 warsztatów, w której uczestniczą przedstawiciele dziewięciu mołdawskich miejscowości. Pierwsze warsztaty w ramach Akademii, poświęcone diagnostyce problemów, zasobów oraz planowaniu strategicznemu...

Finansowanie projektów środowiskowych – polskie doświadczenia

W dniach 7-11 września gościliśmy w Polsce przedstawicieli mołdawskich ministerstw: ochrony środowiska, finansów, transportu oraz gospodarki, którzy przyglądali się funkcjonowaniu mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce. Podczas kilkudniowej wizyty odwiedziliśmy kluczowe instytucje zaangażowane w politykę środowiskową: Ministerstwo Środowiska, Narodowy...

karaw2

Tydzień i Karawana Wolontariatu w Mołdawii

Karawana i Tydzień Wolontariatu, wydarzenia promujące działania wolontariackie na terenie Mołdawii, już za nami. W czasie ich trwania, w całym kraju zorganizowano ponad 100 różnorodnych  działań w postaci warsztatów, spotkań czy happeningów. Angażowały one obywateli i obywatelki do działań na rzecz swojej społeczności lokalnej....

IMG 6942

Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii

14 czerwca 2015 r. odbyły się w Mołdawii wybory samorządowe, podczas których frekwencja wyniosła 49%. Wybory były obserwowane przez mołdawskie Stowarzyszenie Promo-LEX, które przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniło wypracowaną wcześniej metodologię monitoringu finansowania kampanii wyborczych o aspekty związane z charakterystyką...

ferso3

5 dni, 25 organizacji, jeden cel: WOLONTARIAT!

Pod koniec kwietnia w Narodowym Centrum Doskonalenia Bibliotekarzy w Kiszyniowie odbyło się szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w ramach projektu „Wolontariat na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO we współpracy z mołdawską organizacją Tinerii pentru dreptul...

Wyniki II etapu konkursu grantowego Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Do II etapu konkursu grantowego „Small Project Fund” zgłoszono 20 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 344 842, 33 USD. Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji Grantowej oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisja...

SPF

Wyniki I etapu Konkursu Małych Grantów dla mołdawskich władz lokalnych

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii ogłosiło wyniki I etapu Konkursu Małych Grantów dla mołdawskich władz lokalnych. W wyniku oceny wniosków wstępnych przez Komisję Grantową Zarząd Fundacji Solidarności Międzynarodowej podjął decyzję o dopuszczeniu 21 wniosków wstępnych do II etapu...

ssl3

Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego

2014 – Azerbejdżan, Gruzja , Mołdawia, Ukraina             Stowarzyszenie Szkoła Liderów   Tytuł projektu: Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego / School for Political Leaders of Eastern Partnership   Projekt Stowarzyszenia Szkoła Liderów,...

echo

SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację

2014 – Mołdawia    Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”   tytuł projektu: SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację / RELAY PL-MD Strengtheninig democracy   Wspólny projekt Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” i Stowarzyszenia Civis miał na celu przekazanie partnerom mołdawskim doświadczeń...