Tag: Białoruś

projekty dot. Białorusi 2014

W roku 2014 ze środków programu „Wsparcie Demokracji” dofinansowano 18 projektów dot. Białorusi na łączną kwotę 2 730 519 zł. Projekty były realizowane przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z białoruskimi NGO lub grupami nieformalnymi. Inicjatywy dotyczyły takich zagadnień, jak  rozwijanie samorządności...

Debata „Ukraine: Lessons for Belarus”

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Solidarity with Belarus Information Office oraz Fundacja Solidarności Międzynarodowej zapraszają na debatę Ukraine: Lessons for Belarus. Debata odbędzie się w Warszawie w  siedzibie PISM 31 marca 2014 (poniedziałek) w godz. 11:00-13:00/sala konferencyjna, I piętro/.  ...

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014”

Informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2014 r. zgłoszono 137 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 22 532 298 zł.    Komisje Grantowe dokonały oceny merytorycznej 110 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone...

projekty dot. Białorusi 2013

W roku 2013 ze środków programu „Wsparcie Demokracji ” dofinansowano 25 projektów dot. Białorusi na łączną kwotę 4 240 295 zł.  Projekty zrealizowane zostały przez organizacje zarejestrowane w Polsce we współpracy z partnerami, często nieformalnymi, działającymi na terenie Białorusi. Inicjatywy koncentrowały się m.in. na wspieraniu wolnych...

zajecia

Pięć razy aktywność

Co się stanie jeśli na pięć dni zbierzemy15 białoruskich aktywistów, damy im pięć kamer, pięć komputerów i zapewnimy opiekę wykfalifikowanych trenerów? Powstanie pięć spotów promujących aktywność społeczną! Obserwacja wyborów, promocja ekologicznego stylu życia, ochrona zabytków kultury,...

„MŁODZI – AKTYWNI – KREATYWNI” – białoruscy liderzy w Polsce

W ramach projektu „Młodzi – Aktywni – Kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Warszawę odwiedziła grupa młodych liderów z Białorusi. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat stosunków „obywatel – państwo” w systemie demokratycznym, dyskusja o potrzebie...

28 września Warszawa-1

Palitviazni.info – sytuacja niezaleznych mediów na Białorusi

W ostatni piątek września w warszawskim Press Clubie odbyła się, dzięki uprzejmości TVP Białystok, projekcja filmu „Skazany na polskość” o Andrzeju Poczobucie, dziennikarzu i publicyście, działaczu mniejszości polskiej na Białorusi. Po filmie w dyskusji na temat wolnych mediów na Białorusi, ich zasięgu i oddziaływaniu na białoruskie...

IMG 6063

Giełda młodzieżowych inicjatyw

W ramach realizacji działania 2 projektu „Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich – Liderzy społeczni” (”Біржа грамадзянскiх моладзевых ініцыятыў – Грамадскiялiдары„) 23-27 sierpnia br. odbyło się pięciodniowe szkolenie w Ośrodku Edukacji Społecznej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu k. Lublina. Podczas...

SAM 3756

Prawa człowieka w szkole białoruskiej

12 – 18 sierpnia 2012 w Czernichowie (Ukraina) odbyło się I seminarium w ramach projektu „Edukacja o prawach człowieka w szkole białoruskiej”. Partnerem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w realizacji projektu ze strony białoruskiej jest Centrum Praw Człowieka „Viesna”, zaś ze strony ukraińskiej...

Palitviazni.info – rozbudowa portalu poświęconego białoruskim więźniom politycznym

W ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” współfinansujemy rozbudowę portalu informacyjnego o sytuacji białoruskich więźniów politycznych palitviazni.info, utworzony przez Centrum Praw Człowieka „Viasna” we wrześniu 2011 roku. Dotychczas portal prowadzony był przez „Viasnę” jedynie w języku białoruskim. W lipcu – pierwszym miesiącu...