Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego

2014 – Azerbejdżan, Gruzja , Mołdawia, Ukraina          

 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

 

Tytuł projektu: Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego / School for Political Leaders of Eastern Partnership

 

Projekt Stowarzyszenia Szkoła Liderów, skierowany do liderów życia publicznego z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, został zrealizowany wspólnie z organizacjami partnerskimi z tych krajów: Europejskim Dialogiem z Ukrainy, Holenderskim Instytutem Demokracji Wielopartyjnej – Reprezentacja na Kaukazie Południowym z Gruzji, Krajową Radą Młodzieży z Mołdawii oraz Ruchem Pozytywna Zmiana z Azerbejdżanu.

 

Celem było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach PW w tworzeniu kapitału społecznego niezbędnego w procesie wzmocnienia demokracji i przemian instytucjonalnych.

 

W trakcie dwóch modułów szkoleniowych, które odbyły się na Ukrainie (sierpień 2014 r.) i Polsce (wrzesień 2014 r.), uczestnicy zdobywali umiejętności liderskie niezbędne w działalności publicznej, rozwijali swoje umiejętności przywódcze, debatowali i zgłębiali wiedzę o procesach demokratycznych.

 

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy zrealizowali własne inicjatywy rzecznicze w mieszanych zespołach międzynarodowych, co pozwoliło zarówno zastosować w praktyce otrzymaną wiedzę i umiejętności, jak i zapewnić im przestrzeń do networkingu. Przeprowadzone kampanie dotyczyły m.in. zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, promocji ekologicznego podejścia w supermarketach oraz bezpiecznych dróg dla rowerzystów.

ssl1

ssl2

ssl3

 

 

           logo SSL         12982_10151784619706745_1509688663_n.jpg    logo.gif     europejski dialog-logo                                         

                                                                                                            


                                          logo.png