Поддержка демократии

Поддержка демократии – это инициатива, финансируемая с 2012 г. в рамках Программы польской помощи в целях развития Министерства иностранных дел РП. В рамках программы реализуются проекты польских общественных организаций, которые вместе с партнерами осуществляют инициативы в области защиты прав человека, гражданских свобод и укрепления демократии, в особенности местной демократии, в отдельно взятых странах.

Программа реализуется, в том числе, посредством:

  • грантовых конкурсов для общественных организаций на инициативы, реализуемые в странах-получателях поддержки; грантовый конкурс объявляется регулярно в конце календарного года; размер дотации в настоящее время составляет в эквиваленте 10-75 тысячи долларов США;
  • партнерских проектов, которые реализуются совместно с польскими и зарубежными партнерами, позволяя своевременно и эффективно реагировать на сложившуюся общественно-политическую ситуацию в странах-получателях поддержки.

Aktualności:

Wspieranie gruzińskich municypalitetów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych

W 2017 roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej w partnerstwie z Fundacją Inna Przestrzeń i organizacją NGO „One Caucasus” realizuje projekt „Rozwój budżetu partycypacyjnego jako element wzmocnienia samorządu w Gruzji”. Projekt jest kontynuacją dwuletniej pracy partnerów nad rozwojem budżetu partycypacyjnego w Gruzji, opartego na polskich doświadczeniach, ale również ...
Więcej

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy. Celem Konkursu jest ...
Więcej

Koalicja na rzecz szkolnej demokracji

 2016 -  Gruzja   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Tytuł projektu:  Koalicja na rzecz szkolnej demokracji / Coalition for school democracy Projekt realizowała Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z gruzińską organizacją Kartlosi. Była to kontynuacja prowadzonych od 2013 roku działań wspierających samorządność uczniowską i szkolną ...
Więcej

Varketili: laboratorium akcji miejskich. Wspólne działania na rzecz wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi

 2016 -  Gruzja   Fundacja Polityki Rozwojowej Tytuł projektu:  Varketili: laboratorium akcji miejskich. Wspólne działania na rzecz wieloetnicznego przedmieścia Tbilisi / Varketili Urban Action Lab: Community Driven Neighborhood Reneval in Multi-Ethnic Suburb in Tbilisi Działania realizowane były na terenie tbiliskiego osiedla Varketili, wyróżniającego się wieloetniczną ...
Więcej

Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym

 2016 -  Gruzja   Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR Tytuł projektu:  Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji  w  procesie decyzyjnym / Strengthening rural communities participation in local decision making Projekt realizowało Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w partnerstwie z Radą Wiejskich ...
Więcej

Wsparcie kobiet w rejonie Zemo i Kvemo Nikozi

 2016 -  Gruzja   Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tytuł projektu:  Wsparcie kobiet w rejonie Zemo i Kvemo Nikozi / Support for women in the region of Zemo and Kvemo Nikozi Projekt został przeprowadzony przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wraz z partnerem lokalnym – ...
Więcej

Tunezyjski dziennikarz bliżej ludzi

 2016 -  Tunezja     Stowarzyszenie Gazet Lokalnych Tytuł projektu:  Tunezyjski dziennikarz bliżej ludzi / Tunisian journalist closer to the people Celem projektu było wsparcie rozwoju demokracji lokalnej poprzez specjalistyczną edukację i ukierunkowaną aktywizację dziennikarzy, w tym dziennikarzy społecznych, a także zespołu organizacji partnerskiej. Projekt ...
Więcej

Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych

 2016 -  Gruzja   Towarzystwo Demokratyczne Wschód Tytuł projektu:  Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych /  Support for independent local and regional radiostations   Celem projektu, realizowanego przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód oraz Kaukaskie Centrum Dziennikarzy było wsparcie merytoryczne i organizacyjne gruzińskich radiostacji lokalnych, usprawniające ...
Więcej

Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji

 2016 -  Tunezja   Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Tytuł projektu:  Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji / Network of Youth Councils in Tunisia Projekt, zrealizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych wraz z Young Leaders Association, był kontynuacją działań prowadzonych przez polskiego partnera w ...
Więcej

Telewizja Społecznie Zaangażowana — Aktywizacja Społeczna i Wsparcie Inicjatyw Lokalnych w Tunezji

 2016 -  Tunezja   Fundacja Inna Przestrzeń Tytuł projektu:  Telewizja Społecznie Zaangażowana - Aktywizacja Społeczna i Wsparcie Inicjatyw Lokalnych w Tunezji / Socially Engaged TV- Stimulating Activism and Support for Local Initatives in Tunisia Mottem projektu zrealizowanego wspólnie przez Fundację Inna Przestrzeń z tunezyjską organizacją ...
Więcej