Наблюдение за выборами

Solidarity Fund PL в сотрудничестве с МИД РП отправляет польских наблюдателей за выборами на избирательные миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в странах нашего региона.

Начиная с 2012 года в 11 миссиях ОБСЕ по наблюдению за выборами участвовало 348 польских наблюдателей (в том числе 309 краткосрочных и 39 долгосрочных) в Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове и Украине.

Кроме того, Фонд поддержал общественную миссию по наблюдению за выборами в Украине (2012 г.) и общественный мониторинг финансирования избирательной кампании в Молдове (2014 г.). Начиная с 2015 г. Фонд регулярно организует курсы для краткосрочных наблюдателей.

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów na stronie: http://wybory.solidarityfund.pl/


Aktualności programu:

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie w ramach misji OSCE/ODIHR.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 22 marca 2018 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasza nabór krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach porozumienia z MSZ RP, ogłasza nabór STO - krótkoterminowych obserwatorów wyborów prezydenckich w Federacji ...
Czytaj Dalej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej oferuje dwumiesięczny płatny staż/praktykę studencką przy przygotowaniu misji obserwacji wyborów.

Oferta kierowana jest do studentów i/lub osób zaczynających dopiero swoją karierę zawodową. Od kandydatów oczekujemy nienagannej kultury osobistej i dobrych ...
Czytaj Dalej

Polacy obserwują wybory prezydenckie w Kirgistanie

Wybory prezydenckie w Kirgistanie zaplanowane na 15 października 2017 roku będzie obserwować w ramach misji OBWE 13 polskich ekspertów wysłanych ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie w ramach misji OSCE/ODIHR.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 12 września 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STOs) wyborów prezydenckich w Kirgistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie (15 października 2017 r.) ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 27 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Armenii (2 kwietnia 2017 r.) w ramach ...
Czytaj Dalej
Загрузка...