Solidarity Fund PL


Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera niezależne media, demokrację (w tym demokrację lokalną), organizacje broniące praw człowieka w krajach przechodzących transformację systemową oraz społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie.
 Powołana w  1996 r. jako Fundacja Skarbu Państwa wypełnia swoje cele głównie poprzez wspieranie projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami lokalnymi z zagranicy. Znakiem graficznym Fundacji jest logo polskiej prezydencji w UE, zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, autora znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.