Rozwój społeczności lokalnych poprzez wsparcie instytucjonalne komitetów mahalli

2013Tadżykistan 

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 

tytuł projektu: Rozwój społeczności lokalnych poprzez wsparcie instytucjonalne komitetów mahalli w Tadżykistanie / Reinforcing of local communities’ development through institutional support for mahalla committees in Tajikistan

 

Ze strony tadżyckiej w projekcie uczestniczyła organizacja Mehrangez z okręgu chatlońskiego, zajmująca się działalnością na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i wsparcia samorządności regionu.

 

Projekt miał za zadanie wzmocnić potencjał miejscowych wspólnot – mahalli (podstawowych komórek administracyjnych w Tadżykistanie) w zakresie zarządzania i rozwiazywania problemów na poziomie lokalnym poprzez wsparcie merytoryczne i rozwój instytucjonalny komitetów mahalli.

 

W ramach projektu starannie wybrano 10 mahalli cechujących się najwyższym potencjałem społecznym, a następnie przeprowadzono dla ich przedstawicieli oraz działających na ich terenie liderów społecznych szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych i efektywnej realizacji działań projektowych.

 

Praktyczne podsumowanie szkoleń stanowiła realizacja przez każdą mahallę jednej inicjatywy lokalnej służącej rozwiązaniu konkretnego problemu społecznego. Mahallijskie komitety samodzielnie planowały i opracowywały projekty, korzystając przy tym z doradztwa realizatorów projektu. Wśród dziesięciu przeprowadzonych przedsięwzięć znalazła się m.in. budowa punktu medycznego, remont drogi, montaż pompy do nawadniania pól czy budowa dachu w szkole podstawowej.

 

W wyniku realizacji projektu podniósł się poziom współpracy mahalli z organizacjami pozarządowymi oraz wyższymi szczeblami administracji publicznej. Przeszkolono lokalnych liderów, czym efektywnie podniesiono ich wiedzę i kwalifikacje. Sprawnie zrealizowano kilkanaście mini-inicjatyw, z efektów których korzysta dziś ok. 10 000 lokalnych mieszkańców.

 

Read about project in English.

 

pcpm3sm

pcpm2

pcpm1

 

pcpm