Raport Grupy Zagranica podsumowujący obserwacje konkursu grantowego „Wsparcie demokracji 2014”

Od 2013 roku konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” jest przedmiotem obserwacji dokonywanej przez Grupę Zagranica*.

Celem obserwacji jest monitorowanie przejrzystości i przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków określonych w „Zasadach opiniowania i wyboru wniosków” oraz „Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym”. Na posiedzeniach Komisji Grantowych naszego konkursu są obecni obserwatorzy z ramienia Grupy Zagranica.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem obserwacji ubiegłorocznego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” dostępnym na stronie Grupy Zagranica.

 logo gz ok

 

* Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną