Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych

Warsztat poświęcony pozyskiwaniu ogłoszeń drobnych dla przedstawicieli gruzińskiej prasy lokalnej, który odbył się w Tbilisi w październiku, był ostatnim etapem projektu realizowanego przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód i Kaukaskie Centrum Dziennikarzy w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2013”.

Wspólnie z prowadzącymi zajęcia trenerami Agnieszką Nowińską i Marcinem Bankiem, uczestnicy przeanalizowali zmiany, jakie udało się wprowadzić w redakcjach od czasu majowej wizyty studyjnej w Polsce. Pierwsze doświadczenia dowiodły, że jest zainteresowanie ogłoszeniami wśród czytelników większości tytułów.

W trakcie zajęć warsztatowych w Tbilisi wydawcy poznali sposoby pozyskiwania ogłoszeń, dowiedzieli się jak stworzyć cennik oraz jak zorganizować pracę biura ogłoszeń drobnych. Ekspert z „Tygodnika Starachowickiego” Piotr Krysiak opowiedział o doświadczeniu jego gazety w budowaniu strony z ogłoszeniami drobnymi w gazecie, zaś Ekaterine Cimakuridze, dyrektor Centrum Prawnego Wsparcia Mediów działającego w ramach Stowarzyszenia Młodych Prawników Gruzji przybliżyła słuchaczom prawne uwarunkowania pozyskiwania reklam i ogłoszeń w Gruzji. Uczestnicy warsztatów otrzymali skrzynki na ogłoszenia i tablice korkowe, które mają ułatwić wprowadzanie zmian w ich redakcjach.

 

DSC 0124

W ramach wcześniejszych działań projektowych w marcu br. odbyły się indywidualne konsultacje dla gruzińskich gazet w Tbilisi z polskimi ekspertami. W maju przedstawiciele gazet biorących udział w projekcie przyjechali do Polski. Wizyta w polskich wydawnictwach prasy lokalnej oraz spotkania z władzami samorządowymi stanowiły kontynuację działań zmierzających do wprowadzenia w gruzińskich redakcjach systemów wspierających ich stabilizację ekonomiczną.

Od wiosny br. działa również platforma internetowa dla gruzińskich gazet lokalnych i regionalnych. Platforma to miejsce gdzie uczestnicy projektu mają dostęp do wszystkich materiałów i dokumentów dotyczących tematyki tegorocznego a także wcześniejszego projektu. Przede wszystkim jednak jest to miejsce wymiany doświadczeń wydawców i redaktorów gruzińskich mediów lokalnych między sobą i wspólnie z wydawcami z Polski. Na forum działającym w ramach platformy udzielają się eksperci – wydawcy polskich niezależnych gazet lokalnych, którzy zaangażowani się w realizację projektów medialnych prowadzonych przez TDW w Gruzji. Uczestnicy projektu, za pośrednictwem platformy, mogą również korzystać z bazy danych, która ma służyć zarówno do gromadzenia danych dot. ogłoszeniodawców jak i reklamodawców oraz prenumeratorów.

 

DSC 0087

Najistotniejszym efektem projektu jest zmiana myślenia o ogłoszeniach drobnych w gazecie lokalnej. Doświadczenia polskich wydawców pokazały wydawcom gruzińskim, że system pozyskiwania ogłoszeń drobnych jest niezbędnym elementem lokalnego wydawnictwa, który wymaga zaplanowanej, systematycznej pracy.

Więcej o projekcie na stronach Towarzystwa Demokratycznego Wschód.