Obserwacja wyborów

Wolne wybory są fundamentem demokracji, a ich przebieg ważnym testem działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Od roku 2012 Fundacja Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła polskich obserwatorów w ramach misji ODIHR/OBWE na wybory w krajach naszego regionu.

W 11 misjach obserwacyjnych ODIHR / OBWE wzięło udział 348 polskich obserwatorów (w tym 309 obserwatorów krótkoterminowych i 39 długoterminowych) w Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii i Ukrainie.

Dodatkowo Fundacja wsparła społeczną misję obserwacyjną wyborów ukraińskich (2012 r.), społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii (2014 r.) oraz krajową obserwację wyborczą Transparency International w Gruzji (2016).

Fundacja prowadzi też cykliczne, profesjonalne szkolenia dla obserwatorów krótkoterminowych.

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów na stronie: http://wybory.solidarityfund.pl/


Aktualności programu:

Polacy obserwują wybory prezydenckie w Kirgistanie

Wybory prezydenckie w Kirgistanie zaplanowane na 15 października 2017 roku będzie obserwować w ramach misji OBWE 13 polskich ekspertów wysłanych ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie w ramach misji OSCE/ODIHR.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 12 września 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STOs) wyborów prezydenckich w Kirgistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie (15 października 2017 r.) ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 27 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Armenii (2 kwietnia 2017 r.) w ramach ...
Czytaj Dalej

Spotkanie obserwatorów wyborów w 2016 roku

Publikujemy zdjęcia ze spotkania podsumowującego misje obserwacyjne wyborów parlamentarnych na Białorusi i w Gruzji oraz prezydenckich w Mołdawii, które odbyły ...
Czytaj Dalej

Obserwatorzy wyborów prezydenckich w Mołdawii wylecieli do Kiszyniowa

Dwudziestu obserwatorów z Polski rozpoczyna dziś krótkoterminową obserwację wyborów prezydenckich w Mołdawii. Przed odlotem obserwatorów do Kiszyniowa w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyło ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Mołdawii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 13 października 2016 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Solidarności Międzynarodowej, wybrała grupę obserwatorów ...
Czytaj Dalej

Rozpoczęła się misja krótkoterminowych obserwatorów wyborów parlamentarnych w Gruzji

Polscy obserwatorzy krótkoterminowi wyjechali do Gruzji, by w ramach misji OBWE/ODIHR obserwować wybory parlamentarne, które odbędą się 8 października 2016 ...
Czytaj Dalej
Loading...