Obserwacja wyborów

Wolne wybory są fundamentem demokracji, a ich przebieg ważnym testem działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Od roku 2012 Fundacja Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła polskich obserwatorów w ramach misji ODIHR/OBWE na wybory w krajach naszego regionu.

W 11 misjach obserwacyjnych ODIHR / OBWE wzięło udział 348 polskich obserwatorów (w tym 309 obserwatorów krótkoterminowych i 39 długoterminowych) w Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii i Ukrainie.

Dodatkowo Fundacja wsparła społeczną misję obserwacyjną wyborów ukraińskich (2012 r.), społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii (2014 r.) oraz krajową obserwację wyborczą Transparency International w Gruzji (2016).

Fundacja prowadzi też cykliczne, profesjonalne szkolenia dla obserwatorów krótkoterminowych.

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów na stronie: http://wybory.solidarityfund.pl/


Aktualności programu:

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie w ramach misji OSCE/ODIHR.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 22 marca 2018 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Azerbejdżanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasza nabór krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO) wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach porozumienia z MSZ RP, ogłasza nabór STO - krótkoterminowych obserwatorów wyborów prezydenckich w Federacji ...
Czytaj Dalej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej oferuje dwumiesięczny płatny staż/praktykę studencką przy przygotowaniu misji obserwacji wyborów.

Oferta kierowana jest do studentów i/lub osób zaczynających dopiero swoją karierę zawodową. Od kandydatów oczekujemy nienagannej kultury osobistej i dobrych ...
Czytaj Dalej

Polacy obserwują wybory prezydenckie w Kirgistanie

Wybory prezydenckie w Kirgistanie zaplanowane na 15 października 2017 roku będzie obserwować w ramach misji OBWE 13 polskich ekspertów wysłanych ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie w ramach misji OSCE/ODIHR.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 12 września 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STOs) wyborów prezydenckich w Kirgistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów prezydenckich w Kirgistanie (15 października 2017 r.) ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 27 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Armenii (2 kwietnia 2017 r.) w ramach ...
Czytaj Dalej
Loading...