Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy

NSlogoNagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy to wyróżnienie przyznawane od 2014 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych RP dla osoby odznaczającej się wybitnymi osiągnięciami na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich. Nawiązując do ideałów, których nośnikiem był polski ruch „Solidarność”, jest pierwszą ogólnoświatową nagrodą poświęconą wsparciu demokracji i wolności przyznawaną przez państwo, które dokonało skutecznej transformacji demokratycznej. W ramach nagrody Fundacja finansuje projekty rozwojowe realizowane w obszarach tematycznych i geograficznych­ wskazanych przez laureata o łącznej wartości 2,8 mln zł na każdy rok.

Laureatami nagrody są:

  • Mustafa Dżemilew — lider Tatarów Krymskich (2014)
  • Żanna Niemcowa — rosyjska dziennikarka (2015)

Aktualności:

okno pcpm4

Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

 2016 -  Ukraina  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tytuł projektu:  Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie / Refurbishment and equipment support for schools and educational centers in eastern Ukraine Projekt realizowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wraz z lokalnym partnerem Ukraińskie Rubieże umożliwił poprawę warunków nauczania ...
Więcej

Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni

 2016 -  Ukraina  Fundacja Edukacja dla Demokracji Tytuł projektu:  Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni / Support for Heavenly Hundred families Projekt został zrealizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z ukraińskim stowarzyszeniem „Krym SOS”. Celem projektu było udzielenie wsparcia rodzinom „Niebiańskiej sotni” (ponad sto osób, które zginęły w czasie ukraińskiej ...
Więcej

Działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w 2016 roku

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w 2016 roku w ramach Memorandum o wsparciu reformy samorządu lokalnego na Ukrainie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej kontynuowała wielowymiarowe wsparcie reformy decentralizacji na Ukrainie. W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w latach 2014-2016 zrealizowano 40 projektów z zakresu ...
Więcej
okno pcpm5

Trwają remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

Studienok leży na granicy obwodów charkowskiego i donieckiego. Dwa lata temu do wsi tej trafiły setki mieszkańców Doniecka uciekających przed coraz bardziej intensywnymi walkami. W miejscowej szkole podstawowej w klasach 1-8 uczy się 140 dzieci, w tym 20 uciekinierów z Doniecka. Także jeden z 26 nauczycieli to uchodźca. Wiejska szkoła ...
Więcej

Ruszył projekt „Wsparcie rodzin Niebiańskiej sotni”

W dniu 22 czerwca w Kijowie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Wsparcie rodzin Niebiańskiej sotni” realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Organizacją Społeczną Krym SOS w ramach Nagrody Solidarności przyznanej w 2015 roku córce Borysa Niemcowa – Żannie Niemcowej. fot.Anna Kertyczak ...
Więcej

Wyniki konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Uprzejmie informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” zarejestrowano łącznie 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 4 314 727 zł. Wymogi formalne określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” spełniło 5 wniosków, które następnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej: •    2 ...
Więcej

Konkurs „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” zarejestrowano łącznie 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 4 314 727 zł. W poszczególnych obszarach grantowych zgłoszono: obszar tematyczny  I:  2 wnioski obszar tematyczny  II: 4 wnioski 4 wnioski wymagały drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w ustalonym terminie ...
Więcej

Potwierdzenie rejestracji wniosku w konkursie grantowym „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Uprzejmie informujemy, że w dn. 18 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 upłynął termin składania wniosków w konkursie grantowym „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”. Wnioskodawcy, którzy poprawnie zarejestrowali wniosek w elektronicznym generatorze wniosków w dniu dzisiejszym otrzymali potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail ...
Więcej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH „NAGRODY SOLIDARNOŚCI” DO 18 KWIETNIA, 2016, GODZ.11

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „NAGRODA SOLIDARNOŚCI IM. LECHA WAŁĘSY 2015” ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 KWIETNIA, 2016, DO GODZ.11.00 Przypominamy, iż łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.800.000 zł. W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy i/lub ...
Więcej

Konkurs Grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy „Nagroda Solidarności im Lecha Wałęsy 2015” mający na celu wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących obszarów tematycznych wskazanych przez laureata Nagrody Solidarności w 2015 r. Nagroda Solidarności za działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich im. Lecha Wałęsy, nawiązując do ideałów, których ...
Więcej
Loading...