Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

PKWD-grafikaPolsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP). Celem programu jest wsparcie prodemokratycznych przemian w Ukrainie. 

W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Fundacja planuje sfinansowanie do 2016 roku około 25 projektów realizowanych przez partnerów z Ukrainy i Polski (organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, media). Projekty będą dotyczyły wsparcia reformy samorządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy wschodniej i południowej) oraz wsparcia niezależnych mediów i budowania wspólnej dla całej Ukrainy przestrzeni świadomości obywatelskiej.

Łączny planowany budżet programu w latach 2014-16 to 5,5 mln CAD (14 850 tys. zł).

 

Uprzejmie informujemy, że do II edycji konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji zgłoszono 77 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 19 117 154 zł, z nich do oceny merytorycznej dopuszczono 68 wniosków:

  • 50 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „demokracja lokalna”
  • 18 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „niezależne media”.

Wszystkie wnioski projektowe, które spełniły wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016” zostały ocenione merytorycznie w oparciu o kryteria określone w pkt. 9. w/w „Zasad (…)”. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisje ustaliły listy rankingowe i zarekomendowały dofinansowanie 12 wniosków:

  • 4 wniosków w ścieżce „niezależne media”,
  • 8 wniosków w ścieżce „demokracja lokalna”

Ponadto Komisje warunkowo zarekomendowały do dofinansowania 15 kolejnych wniosków (lista rezerwowa). Warunkiem dofinansowania tych wniosków jest dostępność dodatkowych środków finansowych.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Załączamy listę rankingową wniosków (odrębne w każdej ścieżce konkursowej).

- załącznik: ścieżka „niezależne media”.

- załącznik: ścieżka „demokracja lokalna”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza drugą edycję Konkursu Grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji".

PKWD-grafikaPolsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 3,5 mln zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

  • Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 2,3 mln zł
  • Niezależne media, łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł

Do II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji zgłoszono 36 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 15 019 959 zł., w tym:

  • 21 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „demokracja lokalna”
  • 15 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „niezależne media”.

Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014/2015” i zostały ocenione merytorycznie w oparciu o kryteria określone w pkt. 10. w/w „Zasad (…)”. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisje ustaliły listy rankingowe i zarekomendowały dofinansowanie 19 wniosków pełnych:

  • 8 wniosków w ścieżce „niezależne media” (2 wnioski dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych, w tym jeden na liście rezerwowej),
  • 11 wniosków w ścieżce „demokracja lokalna” (5 wniosków dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych)

Komisja Grantowa, zgodnie z pkt. 19.5. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014”  upoważniła Zarząd Fundacji do weryfikacji budżetów i modyfikacji wybranych działań projektowych.

Załączamy listę rankingową wniosków pełnych (odrębne w każdej ścieżce konkursowej).

- ścieżka „niezależne media”,

ścieżka „demokracja lokalna”.

 

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).