Nowe ścieżki edukacyjne w Iszkaszimskiej Szkole Wolontariatu sposobem na wsparcie organizacji Gulu Gyoh w jej działaniach na rzecz rozwoju lokalnego

2015Tadżykistan 

Fundacja Polityki Rozwojowej

 

tytuł projektu: Nowe ścieżki edukacyjne w Iszkaszimskiej Szkole Wolontariatu sposobem na wsparcie organizacji Gulu Gyoh w jej działaniach na rzecz rozwoju lokalnego / Scaling-up and depth: New educational programmes for Iskhashimi School of Volunteers: an avenue to boost Gulu Gyoh NGO assistance/support to heritage based sustainable regional development

 

Projekt realizowany był na Pamirze w Tadżykistanie przez organizacje Fundacja Polityki Rozwojowej z Polski, Peipsi CTC z Estonii i Gulu Gyoh z Tadżykistanu. Organizacje z UE wspierały partnera tadżyckiego w jego działaniach na rzecz zachowania miejscowej, unikalnej kultury.

 

Rezultatem projektu było rozszerzenie działalności tadżyckiego partnera poprzez wzmocnienie dotychczas prowadzonych i otworzenie nowych ścieżek wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej Pamiru. Obok działań na rzecz zachowania tradycyjnej medycyny i sztuki zielarskiej, uruchomiono programy dotyczący muzyki i wykonywania instrumentów tradycyjnych oraz odzyskiwania zapomnianej sztuki garncarskiej.

 

Polscy eksperci wspierali też proces zarządzania organizacją, nawiązywanie partnerstw, także międzynarodowych, budowanie atrakcyjnej oferty programowej oraz podjęcie długoterminowej współpracy z wolontariuszami. Elementem projektu była wizyta studyjna w Polsce dla młodych osób zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju swojego regionu oraz szkolenia instytucjonalne dla organizacji.

 

Wspierano też – technicznie i organizacyjnie, powstanie Pozarządowego Centrum Rozwoju Lokalnego, które objęło dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb działania organizacji pozarządowej. W budynku powstaje m.in. muzeum sztuki regionalnej i pomieszczenia na rzecz warsztatów zielarskich, a także wyposażona sala szkoleniowa.

 

fpr151

fpr152

fpr153

 

fpr        peipsi