„Młodzi, aktywni w działaniu.” Szkolenie we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

M004 Włodzimierz1  M004Włodzimierz3

W dniach 7-8.09 i 10-12.09.2012 odbyło się szkolenie dla dwudziestu młodych osób z obwodu wołyńskiego na Ukrainie, działających w organizacjach pozarządowych i chcących stać się liderami społeczności lokalnych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Młodzi, aktywni w działaniu” i prowadzone było przez trenerów Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ARTOS. M004Włodzimierz2

Podczas zajęć zostały omówione następujące tematy: podstawowe pojęcia związane ze społeczeństwem obywatelskim, cechy lidera i prowadzenie grupy, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego i pozyskiwanie środków, metoda projektu oraz narzędzia pozwalające na zwiększenie partycypacji obywatelskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy utworzyli cztery grupy projektowe. Każda grupa przygotowała swój mały projekt, którego celem było zaktywizowanie obywateli do działań na rzecz społeczności lokalnej. Projekty zostaną zrealizowane przez uczestników szkolenia we wrześniu 2012 r.

M004Włodzimierz5Dnia 11.09.2012 odwiedziła szkolenie Pani Katarzyna Zakroczymska, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”. Podczas spotkania z uczestnikami projektu przedstawiła im cele i założenia programu „Wsparcie demokracji 2012” oraz zachęciła do wzajemnej współpracy.

Małgorzata Zmysłowska, Fundacja ARTOS