Ukraina


Od reaktywacji w 2012 roku Fundacja wspiera projekty polskich organizacji pozarządowych oraz realizuje działania własne w Ukrainie. Łącznie w latach 2012-16 ze środków rządów RP, USA, Kanady i Szwajcarii zrealizowano ponad 90 projektów. Projekty obejmowały między innymi:

  • wsparcie dla niezależnych mediów (szczególnie mediów lokalnych i regionalnych, mediów nadających na tereny przygraniczne i okupowane, przygotowanie mediów do informowania o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską);
  • prawa człowieka (wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni” i innych osób poległych za niepodległą i demokratyczną Ukrainę, dokumentowanie naruszeń praw człowieka i represji wobec dziennikarzy oraz mediów na terenach okupowanych, poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dla dzieci z rodzin przesiedlonych wewnętrznie);
  • wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie (działania doradcze zespołu polskich ekspertów, szkolenia, staże i wizyty studyjne, projekty wdrażające reformę samorządową m.in przez wsparcie procesu jednoczenia 75 gromad, tworzenie budżetów obywatelskich);
  • obserwację wyborów m.in w ramach misji OBWE/ODiHR .

Projekty

Decentralizacja III – działamy profesjonalnie

Na początku czerwca 2017 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu "Decentralizacja III - działamy profesjonalnie" oraz ekspertów ...
Czytaj Dalej

Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą

Udało się! Po 6 godzinach dyskusji, spierania się, uważnego przeglądania dokumentów, wybraliśmy 8 ukraińskich hromad, które wezmą udział w projekcie ...
Czytaj Dalej

Szkolimy ukraińskich urzędników

Trzy dni, eksperci z Polski i Ukrainy oraz grupa zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem swoich gromad urzędników z obwodu chersońskiego i ...
Czytaj Dalej
okno pcpm4

Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

 2016 -  Ukraina  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tytuł projektu:  Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie / ...
Czytaj Dalej

Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni

 2016 -  Ukraina  Fundacja Edukacja dla Demokracji Tytuł projektu:  Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni / Support for Heavenly Hundred families Projekt ...
Czytaj Dalej

Nowości

Decentralizacja III – działamy profesjonalnie

Na początku czerwca 2017 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu "Decentralizacja III - działamy profesjonalnie" oraz ekspertów ...
Czytaj Dalej

Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą

Udało się! Po 6 godzinach dyskusji, spierania się, uważnego przeglądania dokumentów, wybraliśmy 8 ukraińskich hromad, które wezmą udział w projekcie ...
Czytaj Dalej

Szkolimy ukraińskich urzędników

Trzy dni, eksperci z Polski i Ukrainy oraz grupa zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem swoich gromad urzędników z obwodu chersońskiego i ...
Czytaj Dalej

Briefing o stanie procesów związanych z wykonaniem Umowy Ukraina-UE dla ukraińskich regionalnych mediów w Kijowie

30 dziennikarzy z 25 wydań ukraińskich regionalnych mediów, uczestników projektu: „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą ...
Czytaj Dalej

Spotkanie uczestników drugiej edycji projektu dla dziennikarzy i mediów regionalnych w Kijowie

Uczestnicy nowej edycji projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” ...
Czytaj Dalej