Gdzie pracujemy

Wybierz projekt w panelu bocznym lub na mapie

 mapa

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera niezależne media, demokrację (w tym demokrację lokalną), organizacje broniące praw człowieka w krajach przechodzących transformację systemową oraz społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie. Od reaktywacji w 2012 roku Fundacja wspierała projekty polskich organizacji pozarządowych oraz realizowała działania własne w krajach Partnerstwa Wschodniego, Tadżykistanie (2012-2015), Tunezji (2012-2016) oraz Birmie (2012-2015). Projekty realizowane były w ramach programów Wsparcie Demokracji, Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji, Obserwacja wyborów, Nagroda Solidarności im Lecha Wałęsy.

Ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów nie informujemy o większości projektów adresowanych do społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz wybranych projektach adresowanych do społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy (od 2014).