Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”– wyniki oceny formalnej

 

W ramach konkursu grantowego zarejestrowano łącznie 28 wniosków projektowych (13 wniosków w ścieżce duże granty i 15 wniosków w ścieżce małe granty) na łączną kwotę dofinansowania 5 139 313 zł.

7 wniosków wymagało wyjaśnień i/lub uzupełnień.

3 wnioski nie spełniły wymogów formalnych wskazanych w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”.

 

Lista wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej:

Lp.Numer wnioskuNazwa wnioskodawcy
1FSM-18-022Intermarium Civitas
2FSM-18-027Fundacja Reporterów
3FSM-18-043Fundacja „Młoda Białorus”

 

Wnioskodawcy zostali poinformowani o fakcie wyłączenia ich wniosku z oceny merytorycznej przed publikacją informacji na stronie www.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 25 wniosków na łączną kwotę 4 999 418 zł.