Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2016” – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego zarejestrowano łącznie 32 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania 4 931 320 zł. W poszczególnych ścieżkach grantowych zgłoszono: 27 wniosków dotyczących Gruzji i 5 wniosków dotyczących Tunezji.

7 wniosków wymagało drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 32 wnioski.  

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: koniec kwietnia 2016 r.

 

stopka o finansowaniu