Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła sprawozdanie Fundacji

23 września 2015 Komisja Spraw Zagranicznej przyjęła sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej określonych w Planie współpracy rozwojowej w 2014 r.