Władze Fundacji

Rada Fundacji: Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Ministra Spraw Zagranicznych. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Prezydenta RP.

 • Marek Magierowski – Przewodniczący Rady FSM, obecny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • Małgorzata Golińska – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji
 • Andżelika Możdżanowska – polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka na Sejm VIII kadencji
 • Andrzej Marian Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego od 2009 r., polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji.
 • Andrzej Kosztowniak – polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm VIII kadencji, prezydent Radomia w latach 2006-2014
 • Anna Kwiecień – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji, zastępca prezydenta Radomia w latach 2006-2014
 • Konrad Głębocki – polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm VIII kadencji
 • Tadeusz Romańczuk – polityk Prawa i Sprawiedliwości, senator IX kadencji, radny gminy Brańsk
 • Artur Warzocha – polityk i samorządowiec, w latach 2006–2007 pierwszy wicewojewoda śląski, senator IX kadencji.

Zarząd  Fundacji:

 • Maciej Falkowski (Prezes)
  biogram