Poland-Canada Democracy Support Program

PKWD-grafika-1The Poland-Canada Democracy Support Program by Solidarity Fund PL is a joint initiative of Poland (part of the cooperative development program of the Polish Ministry of Foreign Affairs) and Canada to increase Ukrainian civic participation in developing efficient,   law-abiding and trustworthy democratic institutions with a focus on local democracy and independent media. The Program enables sharing experiences of the Polish transition while building a lasting cooperation between Polish and Ukrainian public institutions and civic organizations.

The program budget is approximately PLN 16 million (5.5mln CAD), through which during the 2015-2017 period, 40 annual and biannual Polish-Ukrainian projects are supported.

As part of the Poland-Canada Democracy Support Program the Foundation supports 40 projects implemented by partners from Ukraine and Poland (non-governmental organizations, local governments, media). The projects are grounded in support for self-governmance reforms at the local and regional level (with particular emphasis on Ukraine’s eastern and southern regions), while supporting independent media and building common awareness amongst all Ukrainian citizens.

The Poland-Canada Democracy Support Program is funded with the help of development assistance from the Polish Ministry of Foreign Affairs and the Canadian Ministry of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD).

More information on the election observation missions can be found at: http://wybory.solidarityfund.pl/


PKWD News:

Seminarium podsumowujące projekt “Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk”.

18 stycznia 2017 w biurze ukraińskiego rzecznika praw człowieka w Kijowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt :  "Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk". Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy tego projektu oraz działacze NGO i ...
Więcej

Uczestnicy projektu Aktywna Hromada kontynuują organizację debat z mieszkańcami

3 grudnia 2016 r. w hromadzie Muzykiwka, ostatniej spośród trzech biorących udział we wspólnym projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i ukraińskiej Fundacji Europe XXI odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami zorganizowane w formie debaty. Poprzedziła ją prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety, badającej potrzeby mieszkańców w zakresie prowadzonej polityki oraz zwracającej uwagę na ...
Więcej

Działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w 2016 roku

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w 2016 roku w ramach Memorandum o wsparciu reformy samorządu lokalnego na Ukrainie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej kontynuowała wielowymiarowe wsparcie reformy decentralizacji na Ukrainie. W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w latach 2014-2016 zrealizowano 40 projektów z zakresu ...
Więcej

Konferencja “Demokracja lokalna we współpracy polsko-ukraińskiej”

W dniach 24-25 listopada w Połtawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wraz z partnerami – Fundacją Inicjatyw Menadżerskich oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnych Gromad Połtawszczyzny. Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu osiągnięć Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz głównym wyzwaniom, przed jakimi stoi dziś Ukraina. Uczestnicy konferencji starali się również ...
Więcej

Kolejne warsztaty wspierające reformy decentralizacyjne na Ukrainie

Trwa realizacja projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (PKWD), realizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP), we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy. We wrześniu w ukraińskich hromadach, w obwodzie chmielnickim i tarnopolskim, ...
Więcej

Dziennikarze z Ukrainy z wizytą w Katowicach i Warszawie

W dniach 11-18 września 2016 dwunastu dziennikarzy z Ukrainy wzięło udział w wizycie studyjnej do Polski, podczas której poznawali sposoby działania na rzecz lokalnych zmian i poprawy życia lokalnych społeczności. Podczas wizyty, organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji, dziennikarze mieli możliwość zapoznania się z działalnością mediów lokalnych i krajowych, organizacji ...
Więcej

Warsztaty o współczesnych technikach multimedialnych dla dziennikarzy z 11 obwodów Ukrainy

Uczestnicy projektu „Ukraińscy dziennikarze lokalni – razem dla poprawy jakości” wzięli udział w pierwszym warsztacie projektowym w Kijowie. Szkolenie z zakresu współczesnych narzędzi multimedialnych, które prowadzili polscy i ukraińscy eksperci, zostało podzielone na cztery bloki tematyczne: SEO i optymizacja tekstu, infografiki i wizualizacja, Social Media Marketing, CMS i prawa autorskie ...
Więcej

Powołanie koalicji odeskich NGO wieńczy szkolenie dot. dialogu z władzą

W dniach 7-8 września odbyło się szkolenie dla przedstawicieli władz samorządowych miasta Odessy i lokalnych organizacji pozarządowych. Spotkanie stanowiło część projektu „Dobre rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” realizowanego przez Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Odessa ...
Więcej
Hola-Prystan-3

Lokalne inicjatywy – krok w kierunku bardziej przyjaznych społeczności w Ukrainie

Uczestnicy projektu „Silne społeczności lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej” rozpoczęli realizację lokalnych inicjatyw, dzięki którym chcą zmienić na lepsze swoje wsie i miasteczka. Inicjatyw jest 18. Zostały wybrane w ramach konkursu, w którym mogli wziąć udział uczestnicy projektu - ci, którzy nie tylko ukończyli cykl szkoleń, ale też wykazali ...
Więcej

Letnia Szkoła Partycypacji dla ukraińskich aktywistów

W dniach 28.08 – 2.09 odbyła się Letnia Szkoła Partycypacji dla przedstawicieli i przedstawicielek ukraińskich hromad: Kramatorsk (obwód doniecki) oraz Volos'ke (obwód dnietropetrowski). Wydarzenie - w ramach projektu „Aktywna Hromada” – zorganizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej i ukraińska Fundacja XXI ...
Więcej
Loading...