Instrukcja posługiwania się generatorem wniosków

 1. Wniosek wypełniaj na komputerze zabezpieczonym programem antywirusowym, z aktualnym systemem operacyjnym i zaktualizowaną wersją przeglądarki.
 2. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznaj się z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym (zwanymi dalej Zasadami).
 3. Wypełniaj pola zgodnie z ich opisem i Zasadami. Zwróć uwagę, że wiele pól ma ograniczoną ilość znaków.
 4. W jednym momencie wniosek może edytować tylko jedna osoba na jednym komputerze (nie należy edytować wniosku jednocześnie z wielu komputerów czy w wielu oknach przeglądarki).
 5. Nie musisz wypełniać całego wniosku od razu; wypełnianie możesz przerwać zachowując wpisane dane.
  Aby zachować wersję roboczą wniosku wpisz adres e-mail do korespondencji dotyczącej wniosku w punkcie 0.04.

  i kliknij przycisk „Zapisz/Prześlij” – na wskazany adres e-mail otrzymasz informację o zapisaniu wersji roboczej oraz link, który umożliwi dalszą edycję wniosku.
 6. Zapisuj roboczą wersję wniosków co 15-20 min.
 7. Aby kontynuować edycję zapisanego wniosku otwórz w przeglądarce link wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail wpisany w punkcie 0.04. wniosku.
 8. Przygotowanie załączników:
  – Przygotuj Budżet w pliku w formacie .xlsx na wzorze będącym załącznikiem do Zasad. Wypełniaj tylko pola z niebieskim tłem. Nie dodawaj wierszy, kolumn, nie zmieniaj formuł, nie zmieniaj rozszerzenia pliku.
  Przygotuj Oświadczenie uzupełniając dane dotyczące wniosku na wzorze będącym załącznikiem do Zasad. Wydrukuj, podpisz, opatrz pieczęcią nagłówkową i zeskanuj oświadczenie do formatu .pdf.
 9. W sekcji Załączniki obowiązkowe dodaj budżet i oświadczenie.
 10. Aby zarejestrować wniosek:
  – uzupełnij wszystkie pola
  – załącz obowiązkowe załączniki
  – zweryfikuj treść załączonego oświadczenia z finalną treścią wniosku
  – kliknij przycisk „REJESTRACJA WNIOSKU”

11. Edycja wniosku (również po zarejestrowaniu) jest możliwa do upłynięcia terminu wskazanego w Zasadach. W przypadku dokonywania zmian należy  ponownie zarejestrować wniosek! Przed finalną rejestracją wniosku należy zweryfikować treść załączonego oświadczenia (ew. załączyć nowe). 

12. Zgodnie z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym ocenie merytorycznej będą poddane wnioski zarejestrowane w elektronicznym generatorze wg stanu na 26 kwietnia 2017 godz. 13:00.

13. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 290 66 22 wew. 32 (w dni robocze w godz. 10:00-14:00) lub na adres: granty@solidarityfund.pl.

14. NIE odkładaj przygotowania i rejestracji wniosku na ostatnią chwilę! Nie pozwól, żeby awaria komputera, kłopoty techniczne z połączeniem z internetem czy popełniona w ostatniej chwili pomyłka zniweczyła Twoją pracę.


Hardworking Businessman Working Late Night | Free vector by Vector Open Stock