Błędy jakich powinni unikać realizatorzy projektów

  1. Słaby związek między koordynatorem a organizacją. Zdarzają się organizacje składające wnioski napisane przez zewnętrznego koordynatora. Pół biedy, jeśli dołącza on na stałe do zespołu współpracowników. Gorzej jeśli projekt realizowany jest praktycznie poza organizacją. Nabyte doświadczenia, kontakty i wiedza o zrealizowanym już projekcie znikają razem z koordynatorem. Nieznajomość procedur wewnętrznych, słaby kontakt z księgowością zwiększają ryzyko błędu.
  2. Nieprawidłowe przeliczanie kosztów w obcych walutach (należy wg kursu rzeczywistego lub NBP z dnia poprzedzającego operację).
  3. Księgowanie dokumentów finansowych nie spełniających wymogów polskiego prawa. Jeśli mamy dokument, który nie ma numeru itp. wystawiamy oświadczenie i załączamy do niego posiadany dokument.
  4. Zawieranie umowy o dzieło niezgodnie z prawem (na przykład na koordynację projektu).
  5. Księgowanie „Wypłaty diet” a nie rozliczania kosztów podróży.
  6. Nie wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.
  7. Zwiększanie wydatków w działaniu ponad dozwoloną sumę/procent.wreszcie
  8. Nie przeczytanie umowy lub jej lekceważenie.