Kategoria: Wsparcie na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie

Decentralizacja III – działamy profesjonalnie

Na początku czerwca 2017 r. w Ukrainie odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich realizatorów projektu pt. „Decentralizacja III – działamy profesjonalnie”. W ramach wyjazdu realizatorzy spotkali się z partnerami, którzy współpracują z połączonymi gromadami i prowadzą aktywne działania mające na celu doprowadzenie...

Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą

Udało się! Po 6 godzinach dyskusji, spierania się, uważnego przeglądania dokumentów, wybraliśmy 8 ukraińskich hromad, które wezmą udział w projekcie pt. „Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą” Zaproszenie do udziału skierowaliśmy do 64 hromad z 9 regionów. Wpłynęło 45...

Szkolimy ukraińskich urzędników

Trzy dni, eksperci z Polski i Ukrainy oraz grupa zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem swoich gromad urzędników z obwodu chersońskiego i czernihowskiego. Wszystko to złożyło się na intensywne warsztaty prowadzące do opracowania planów rozwoju i zarządzania w gromadach. Na przełomie czerwca i lipca 2017 r.  na obrzeżach Kijowa odbyło...

Działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w 2016 roku

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w 2016 roku w ramach Memorandum o wsparciu reformy samorządu lokalnego na Ukrainie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej kontynuowała wielowymiarowe wsparcie reformy decentralizacji na Ukrainie. W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji...

Samorządowcy z Doniecka, Ługańska i Charkowa w Polsce

W poniedziałek 26 września 2016 r. rozpoczęła się wizyta studyjna samorządowców z nowych połączonych i łączących się gromad z obwodów Charkowskiego, Donieckiego i Ługańskiego na wschodniej Ukrainie. Uczestnicy wizyty brali udział w ubiegłorocznym projekcie fundacji Terra Humana „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności...

Publikacja z wystąpienia z okrągłego stołu pt. „Decentralization and Community Development in Ukraine”

Przedstawiamy publikację w języku angielskim i ukraińskim zawierającą wystąpienia z okrągłego stołu pt. Decentralization and Community Development in Ukraine. Wydarzenie zostało zorganizowane w kwietniu 2015 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Poleską Fundacją Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa.

prez1

Federacja Kanadyjskich Samorządów wspólnie z FSM wspierają reformę samorządową na Ukrainie

W dniu 24 lutego 2016 roku w Kijowie podpisane zostało Memorandum o współpracy pomiędzy Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM), reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Krzysztofa Stanowskiego, a projektem Federacji Kanadyjskich Samorządów pt. Partnerstwo na rzecz Rozwoju Gospodarczego oraz Demokratycznego Zarządzania (PLEDDG).  

Warsztaty „Decentralizacja w praktyce”. Ponad 500 liderów gromad poznaje polskie doświadczenia samorządności lokalnej

W dniach 21 do 29 września 2015 r. w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy ramach projektu „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie” odbyło się 20 jednodniowych warsztatów pod wspólnym tytułem „Polskie doświadczenie, a ukraińska droga do decentralizacji –...

wd

Wyniki zapytania ofertowego UKRAINA (RS-15)

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Ukrainy (RS-15) w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP, w terminie określonym w zaproszeniu złożono 12 ofert na łączną kwotę dofinansowania 3 149 537,00 zł. Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej...

wd

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – UKRAINA (RS-15)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Ukrainy.   Zapytanie ofertowe RS-15 dotyczy dwóch następujących obszarów tematycznych: I. Wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie, poprzez projekty dotyczące...