Kategoria: Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Fundusz Małych Projektów 2017 w Mołdawii

    Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii realizuje w 2017 roku dziewięć projektów dla obszarów miejskich i wiejskich w ramach „Funduszu Małych Projektów 2017” (FMG 2017), finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zleconego Fundacji Solidarności Międzynarodowej programu...

Reportaż wideo o działaniach Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

    Reportaż o Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii przedstawia inicjatywy realizowane w 2016 r.: – 7 lokalnych projektów rozwojowych ze środków Polskiej Pomocy na kwotę 1 mln PLN – 8 wizyt studyjnych – ponad 20 szkoleń i warsztatów...

Zarządzanie projektami, świato-zmieniacze i program LEADER – czyli kolejne inicjatywy Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Na początku lutego w miejscowościach Telița i Nisporeni CIWL przeprowadziło szkolenia pt. „Rozwój lokalny poprzez zarządzanie projektami” dla przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań dyskutowano o tym jak projekt może stać się instrumentem rozwoju lokalnego, jak prawidłowo określić potrzeby i problemy...

Small Project Fund w Mołdawii – umowy na sfinansowanie lokalnych projektów rozwojowych podpisane

1 czerwca Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii podpisało 16 umów na dofinansowanie lokalnych projektów rozwojowych w ramach Funduszu Małych Projektów (Small Project Fund). Zanim podpisaliśmy umowy, odwiedziliśmy wszystkich naszych partnerów w miejscach, gdzie realizowane będą projekty. A w ostatnich dniach maja...

Projekt „Chciałem zaprosić Cię do tańca”

3 grudnia 2015 roku w  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzono w Ungheni w sposób wyjątkowy.  Po raz pierwszy Dyrekcja Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Rejonu we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zorganizowała festiwal w unghieńskim Domu Kultury „Cieszmy się razem”. Okazją do organizacji...

Centrum Edukacji Inkluzywnej dla dzieci z Rejonu Leova

W piątek 20 listopada w Sărăţica Nouă (Rejon Leova) otworzyliśmy Centrum Edukacji Inkluzyjnej w lokalnym gimnazjum. Centrum powstało w ramach projektu „Równy dostęp do edukacji” finansowanego przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii. Projekt realizowany jest przez Radę Rejonu Leova w partnerstwie z gimnazjum i lokalną organizacją...

W Kiszyniowie ruszyła Mała Akademia Lokalnego Rozwoju

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zainaugurowało Małą Akademię Rozwoju Lokalnego. Mała Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl 4 warsztatów, w której uczestniczą przedstawiciele dziewięciu mołdawskich miejscowości. Pierwsze warsztaty w ramach Akademii, poświęcone diagnostyce problemów, zasobów oraz planowaniu strategicznemu...

Finansowanie projektów środowiskowych – polskie doświadczenia

W dniach 7-11 września gościliśmy w Polsce przedstawicieli mołdawskich ministerstw: ochrony środowiska, finansów, transportu oraz gospodarki, którzy przyglądali się funkcjonowaniu mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce. Podczas kilkudniowej wizyty odwiedziliśmy kluczowe instytucje zaangażowane w politykę środowiskową: Ministerstwo Środowiska, Narodowy...

Wyniki II etapu konkursu grantowego Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Do II etapu konkursu grantowego „Small Project Fund” zgłoszono 20 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 344 842, 33 USD. Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji Grantowej oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisja...