Kategoria: transformacja polityczna, rynkowa

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD....

„Inna twarz demokratycznej transformacji” – birmańska aktywistka na amerykańskim Uniwersytecie Columbia

– Choć ze zwycięstwem Aung San Suu Kyi, laureatki pokojowej nagrody Nobla  wiązaliśmy ogromne nadzieje, sytuacja wielu mniejszości etnicznych się pogarsza – mówiła Wai Wai Nu, birmańska aktywistka pochodząca z mniejszości Rohindża na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Wai...

Konferencja „Demokracja lokalna we współpracy polsko-ukraińskiej”

W dniach 24-25 listopada w Połtawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wraz z partnerami – Fundacją Inicjatyw Menadżerskich oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnych Gromad Połtawszczyzny.   Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu osiągnięć Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz głównym wyzwaniom,...

Spotkanie podsumowujące działalność polsko-tunezyjską w ramach Polskiej Pomocy

22 listopada br. w Ambasadzie Polskiej w Tunisie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekty realizowane w ramach programu „Wsparcie Demokracji”, finansowane ze środków Polskiej Pomocy w latach 2012-2016. Spotkanie otworzyła Wiceprezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Katarzyna Zakroczymska, przedstawiając główne obszary zaangażowania Fundacji...

ssl3

Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego

2014 – Azerbejdżan, Gruzja , Mołdawia, Ukraina             Stowarzyszenie Szkoła Liderów   Tytuł projektu: Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego / School for Political Leaders of Eastern Partnership   Projekt Stowarzyszenia Szkoła Liderów,...

tl logo

Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu

2014 – Ukraina    Fundacja Edukacja dla Demokracji   Tytuł projektu: Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu / Challenges after Euromaidan – civic sector in action Projekt realizowała Fundacja Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Towarzystwem Lwa...

zdjecie 08

Spotkanie w rocznicę rozpoczęcia obywatelskiego ruchu protestu na kijowskim Majdanie

Z inicjatywy Fundacji Solidarności Międzynarodowej 1 grudnia 2014 r. miało miejsce uroczyste spotkanie objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pt. „Polskie organizacje pozarządowe – wsparcie dla Ukrainy, listopad 2013-listopad 2014„. Spotkanie zorganizowane zostało w rocznicę rozpoczęcia obywatelskiego ruchu protestu na kijowskim...

Warsztaty gospodarcze i samorządowe w Ukrainie

We wrze­śniu w Połta­wie i Sumach Fundacja Inicjatyw Meandżerskich z Lublina prze­pro­wa­dziła warsz­taty gospo­dar­cze, a w Win­ni­cy warsz­taty samo­rzą­dowe oraz otwarte debaty samo­rzą­dowe i obywatelskie. Zaję­cia zostały zre­ali­zo­wane w ramach pro­jektu „Pol­skie doświad­cze­nia zmian sys­te­mo­wych. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Ukra­iny” finan­so­wa­nego ze środ­ków Fun­da­cji Soli­dar­no­ści...

Praca i wypoczynek pod gorącym niebem. Mołdawskie Szkolne Kluby Europejskie na obozie integracyjno-szkoleniowym w Bălţi.

W dniach od 1 do 7 sierpnia 2014 r. w bazie turystycznej „Dumbrava Alba” w Bălţiw ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” spotkało się...

n1370579360

W Kancelarii Prezydenta RP o wsparciu reformy samorządowej na Ukrainie

W Kancelarii Prezydenta RP na zaproszenie Jacka Michałowskiego – Szefa Kancelarii odbyło się 23 lipca 2014 r. spotkanie dotyczące prac doradczego zespołu ds. wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – wiceminister Spraw Zagranicznych, Zuzanna Kierzkowska...