Kategoria: opieka społeczna

okno pcpm4

Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

 2016 –  Ukraina  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tytuł projektu:  Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie / Refurbishment and equipment support for schools and educational centers in eastern Ukraine   Projekt realizowany przez Fundację Polskie...

UFPD

Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie – kontynuacja

2014 – Ukraina    Towarzystwo Nasz Dom    Tytuł projektu: Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim / Support for leaders of institutional child care system in Ukraine, mikolajovski district  ...

IDOM

Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo

2014 – Mołdawia    Helsińska Fundacja Praw Człowieka   tytuł projektu: Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo / Implementation of best practices in the operation care facilities for chronically...

Akcja paczka „DLA UKRAINY”

Wszyscy, którzy do końca marca br. chcieliby pomóc mieszkańcom Ukrainy i wysłać do nich paczki z żywnością czy odzieżą, mogą nadać je bezpłatnie w placówkach Poczty Polskiej. W ramach przedsięwzięcia można nadawać ekonomiczne paczki pocztowe, a każda wysyłana przesyłka musi zawierać dopisek: „DLA...

Kijow

Szkolenie w Kijowie dla trenerów Metody Indywidualnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną zakończone

W dniach 18 – 21 listopada w Kijowie miało miejsce drugie już szkolenie dla trenerów Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną prowadzone przez Uljanę Dołyniak i Elżbietę Strzemieczną. Tym samym zakończył się etap podstawowy szkolenia trenerskiego, etap zaawansowany...

Pierwszy zjazd przyszłych inicjatorów reformy systemu dziecku i rodzinie w Mikołajowie zakończony

Przez cztery dni w Mikołajowie, od 9 do 12 września, grupa przyszłych inicjatorów reformy systemu dziecku i rodzinie zapoznawała się metodyką pracy w domach dla dzieci. Grupa ta została zawiązana podczas czerwcowego seminarium i są to głównie przedstawiciele Rejonowych i Gminnych Centrów Socjalnych,...

Wykład i seminaria poświęcone „społecznościom niewidzialnym” w Tbilisi

W dniach 12-13 lipca 2013 r. na Państwowym Uniwersytecie Dżawachiszwili w Tbilisi w IV korpusie, gdzie mieści się m.in. Instytut Socjologii, odbyły się wykład i seminarium prof. Wojciecha Burszty poświęcone „społecznościom niewidzialnym”. Spotkania były wprowadzeniem do metodologii badań etnograficznych oraz zbierania danych ilościowych i jakościowych,...

Przyszli liderzy reformy systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie wyłonieni

 Aby mówić o jakiejkolwiek zmianie, potrzebna jest przede wszystkim własna wewnętrzna zgoda i akceptacja do zmian, motywacja i uświadomienie sobie potrzeby, że zmiany w życiu nie są porażką, a szansą. Przez trzy dni polscy eksperci, w ramach projektu „Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej...

Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie

2012 – Ukraina    Towarzystwo Nasz Dom   Tytuł projektu: Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie poprzez wykorzystanie polskich doświadczeń / Reform of the care system above children in the Ukraine based on Polish experience  ...

Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością

  2012 – Gruzja    Helsińska Fundacja Praw Człowieka   Tytuł projektu: Wczesne wspomaganie warunkiem realizacji prawa do nauki dzieci z niepełnosprawnością / Early support as a condition to enjoy the right to education of children with disability   Helsińska...