Kategoria: młodzież

Fundusz Małych Projektów 2017 w Mołdawii

    Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii realizuje w 2017 roku dziewięć projektów dla obszarów miejskich i wiejskich w ramach „Funduszu Małych Projektów 2017” (FMG 2017), finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zleconego Fundacji Solidarności Międzynarodowej programu...

Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji

 2016 –  Tunezja   Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Tytuł projektu:  Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji / Network of Youth Councils in Tunisia Projekt, zrealizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych wraz z Young Leaders Association, był kontynuacją działań...

Telewizja Społecznie Zaangażowana – Aktywizacja Społeczna i Wsparcie Inicjatyw Lokalnych w Tunezji

 2016 –  Tunezja   Fundacja Inna Przestrzeń Tytuł projektu:  Telewizja Społecznie Zaangażowana – Aktywizacja Społeczna i Wsparcie Inicjatyw Lokalnych w Tunezji / Socially Engaged TV- Stimulating Activism and Support for Local Initatives in Tunisia Mottem projektu...

Konferencja podsumowująca projekt „Młodzieżowe Rady w Tunezji”

W dniach 18-22 listopada 2016 partnerzy z Polski i Tunezji podsumowywali efekty realizacji projektu podczas konferencji (19.11.2016, Sousse), spotkań z młodymi liderami w miejscach wdrażania mini-projektów oraz dyskusji z partnerem i uczestnikami projektu. Podczas konferencji, w której wzięło udział ponad sto osób, zarówno...

Konferencja „Demokracja lokalna we współpracy polsko-ukraińskiej”

W dniach 24-25 listopada w Połtawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wraz z partnerami – Fundacją Inicjatyw Menadżerskich oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnych Gromad Połtawszczyzny.   Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu osiągnięć Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz głównym wyzwaniom,...

Spotkanie podsumowujące działalność polsko-tunezyjską w ramach Polskiej Pomocy

22 listopada br. w Ambasadzie Polskiej w Tunisie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekty realizowane w ramach programu „Wsparcie Demokracji”, finansowane ze środków Polskiej Pomocy w latach 2012-2016. Spotkanie otworzyła Wiceprezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Katarzyna Zakroczymska, przedstawiając główne obszary zaangażowania Fundacji...

Młodzieżowe Rady z Tunezji w Polsce

W dniach 9-14 października 2016 odbyła się wizyta studialna w Polsce dla przedstawicieli ośmiu tunezyjskich młodzieżowych rad w ramach projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”. Podczas wizyty młodzież poznawała działalność samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych mechanizmów partycypacyjnych (konsultacje, budżet...

Szkolenia dla Młodzieżowych Rad w Tunezji

W dniach 23-24 lipca i 20-21 sierpnia 2016 odbyły się dwa szkolenia dla przedstawicieli ośmiu młodzieżowych rad w ramach projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”. Podczas jednego z nich młodzi aktywni, zaangażowani lokalnie ludzie podnosili swoje umiejętności w zakresie motywowania...

Kontynuacja projektu w Tunezji realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych

W dniach 18-22 maja odbyła się pierwsza wizyta zespołu projektowego Fundacji MiLA w Tunezji. Jej celem było m.in. ustalenie sposobu realizacji projektu między partnerami (tunezyjska organizacja Young Leaders  Association). Odwiedzono wszystkie miejsca realizacji mini-projektów w roku 2015, ponadto...