Autor: Aleksandra Kielanowska

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego na rzecz Białorusi zarejestrowano 4 wnioski projektowe. 2 wnioski wymagały drobnych uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji. Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych określonych w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym”....

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego na rzecz Ukrainy zarejestrowano 19 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 3 999 218 zł. 7 wniosków wymagało drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji. Wszystkie złożone wnioski spełniły kryteria...

Reportaż wideo o działaniach Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

    Reportaż o Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii przedstawia inicjatywy realizowane w 2016 r.: – 7 lokalnych projektów rozwojowych ze środków Polskiej Pomocy na kwotę 1 mln PLN – 8 wizyt studyjnych – ponad 20 szkoleń i warsztatów...

Zarządzanie projektami, świato-zmieniacze i program LEADER – czyli kolejne inicjatywy Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Na początku lutego w miejscowościach Telița i Nisporeni CIWL przeprowadziło szkolenia pt. „Rozwój lokalny poprzez zarządzanie projektami” dla przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań dyskutowano o tym jak projekt może stać się instrumentem rozwoju lokalnego, jak prawidłowo określić potrzeby i problemy...