Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Spotkania informacyjne – konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014”

Spotkania informacyjne – konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014”

wsparcie demokracji 2 Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014”, które odbędą się w dniach 22 listopada 2013 r. o godz. 14.30 (piątek) oraz 6 grudnia 2013 r. o godz. 14.30 (piątek) w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Bagateli 10 lok. 12.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie zgłoszeń (przynajmniej dwa dni przed planowaną datą spotkania) mailem na adres:
ewa.demczyk@solidarityfund.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać „spotkanie 22 listopada” lub „spotkanie 6 grudnia”.


Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko:
Nazwę organizacji:
Tel. kontaktowy:


W przypadku dużej ilości zgłoszeń rejestracja na spotkanie w danym terminie może zostać zamknięta, istnieje również możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu spotkania.

 

Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, podajemy numer infolinii działającej w dni robocze w godz. 10.00-14.00: tel. +48 222 90 66 22 wew. 20 
Infolinia działa do dnia 23 grudnia 2013 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

stopka wew